Εταιρική διαφάνεια

Άρθρο 47 (Ν. 4072/2012)

Επωνυμία: «Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διεύθυνση έδρας: Αιτωλίας 6 Χαλάνδρι ΤΚ 15231

Αρ. ΓΕΜΗ: 131152901000

Εταιρικό κεφάλαιο: 30.000 € (δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές).

Εταίροι: α) Σοφία Γεωργίου του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Εσπερίδων αρ. 7 (κεφαλαιακή εισφορά) και β) Ελένη Μητρέλη του Γεωργίου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αφαίας αρ. 7 (κεφαλαιακή εισφορά).

Διαχειρίστρια: Σοφία Γεωργίου του Βασιλείου

Ισολογισμός